29:34
2A 3200, secs 1-2
Jun 14, 2021
01:40
Lydia Roller pulls 1A runner up finish
Nov 10, 2019
01:59
1A Girls finish with Lydia Roller
Nov 10, 2019
06:05
1A Effingham Girls Sectional highlights
Nov 03, 2019
09:25
Championship Girls 1 Mile Finals Section 1
May 30, 2019
01:08
Lydia Roller state interview
Nov 04, 2018
01:35
Lydia Roller interview
Aug 25, 2018
01:09
Lydia Roller
Aug 27, 2017